Relaterade yrken
Förvaltnings- och planeringschefer

Formulerar och ansvarar för mål för strategisk planering och policy inom förvaltnings- och planeringsverksamhet inom organisation eller företag. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Har personalansvar.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV