Relaterade yrken
Informations-, kommunikations- och PR-chefer

Formulerar och ansvarar för mål och strategier för informationsprogram och kampanjer samt förhandlar reklamkontrakt. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamhetens uppsatta mål inom information, reklam, kommunikation och PR. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har personalansvar.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV