Relaterade yrken
Civilingenjörer m.fl., elkraft

Utvecklar teorier, modeller och metoder inom starkströmsteknik; leder projekterings- och konstruktionsarbete som avser elkraftgenerering, kraftöverföring, eldistribution, elinstallationer, elmotorer och annan elutrustning; svarar för drift, underhåll och utveckling av elkraftsanläggningar; svarar för produktion och teknisk utveckling vid tillverkning av elkrafttekniska produkter; svarar för besiktning och kontroller av elkrafttekniska produkter och anläggningar.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV