Relaterade yrken
Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning

Utvecklar metoder, produkter och material inom byggnadsteknik samt väg- och vattenbyggnadsteknik; leder projekterings- och konstruktionsarbete som avser hus, idrottsanläggningar, broar, tunnlar, vägar, vatten- och avloppssystem, fjärrvärmenät m.m.; leder och planerar genomförandet av bygg- och anläggningsprojekt; svarar för produktion vid tillverkning av byggnadsmaterial; ger råd om och svarar för besiktning och kontroller av byggande, material m.m.; utarbetar riktlinjer och metoder för kvalitetssäkring.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV