Relaterade yrken
Forsknings- och utvecklingschefer

Formulerar och ansvarar för mål och strategier för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål för forskning och utveckling. Ansvarar för utvecklingen av tekniska processer, produkter, kunskap eller materialanvändning. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har personalansvar.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV