Relaterade yrken
Chefer inom hälso- och sjukvård

Formulerar och ansvarar för mål och strategier för verksamhet inom hälso- och sjukvård, inklusive tandvård. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har personalansvar.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV