Relaterade yrken
Fotografer

Tar bilder för kommersiella, konstnärliga, industriella och vetenskapliga ändamål; fotograferar med stillbildskameror, filmkameror, TV- och videokameror; sammanställer och redigerar inspelat material till färdigt program eller film.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV