Relaterade yrken
Chefer inom äldreomsorg

Formulerar och ansvarar för mål och strategier för verksamhet inom äldreomsorg. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har personalansvar.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV