Relaterade yrken
Ljud- och bildtekniker

Sköter utrustning för ljudupptagning och ljudinspelning; spelar in och förstärker tal, ljudeffekter och musik; svarar för och sköter ljussättning med hjälp av strålkastare, lampor och rökmaskiner; ansvarar för det tekniska utförandet vid produktion av radio- och TV-program; kontrollerar och justerar färg, kontrast och skärpa vid bildöverföring; sköter bandmaskin m.m.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV