Relaterade yrken
Datatekniker

Installerar och underhåller datautrustning och programvara; konstruerar och sköter drift av nätverk; utför felsökningar, analyserar och åtgärdar uppkomna fel; informerar, ger stöd och utbildning åt användare; utvecklar applikationer och hemsidor för Internet.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV