Relaterade yrken
Fysiker och kemister m.fl.

Utvecklar teorier, modeller och metoder samt utformar praktiska tillämpningar inom fysik, kemi, geologi och geofysik. Studerar fenomen, leder experiment, analyserar och värderar data. Informerar, ger råd, gör prognoser och utfärdar anvisningar. Utvecklar och provar kemiska produkter och processer.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV