Relaterade yrken
Matematiker, aktuarier och statistiker

Utvecklar och tillämpar matematiska och statistiska teorier, modeller och metoder. Utvecklar beräkningsmodeller och löser beräkningsproblem. Utformar pensions- och andra försäkringssystem m.m. Planerar, utvecklar, bearbetar, framställer, analyserar och presenterar statistiska undersökningar.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV