Relaterade yrken
Civilingenjörsyrken

Leder, utvecklar, planerar och kontrollerar material- och informationsflöden samt produktionsplanering. Utvecklar konstruktionsmetoder, produk­ter, tjänster och material inom byggnadsteknik samt väg- och vattenbyggnadsteknik. Konstruerar och utvecklar produkter. Planerar, leder, rationaliserar och kontrollerar utvinnings- och tillverkningsprocesser m.m. Utvecklar säkerhetsrutiner och metoder för kvalitetskontroll. Utför annat tekniskt specialistarbete.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV