Relaterade yrken
Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik

Utför tekniskt arbete i samband med konstruktion, tillverkning, montering, underhåll och reparation av elektronisk och teleteknisk utrustning samt tele- och radiokommunikationssystem; utför konstruktions-, ritnings- och beräkningsarbete; organiserar, leder och samordnar det praktiska arbetet vid tillverkning av elektroniska och teletekniska produkter; svarar för service, underhåll och reparation; provar och kontrollerar elektroniska och teletekniska produkter och anläggningar.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV