Relaterade yrken
Maskiningenjörer och maskintekniker

Utför tekniskt arbete i samband med konstruktion, tillverkning, montering, underhåll och reparation av fordon, maskiner och annan mekanisk utrustning samt värme, vatten-, sanitets-, ventilations- och kylsystem; utför konstruktions-, ritnings- och beräkningsarbete; organiserar, leder och samordnar det praktiska arbetet vid tillverkning av fordon, maskiner m.m.; svarar för service, underhåll och reparation; provar och kontrollerar maskiner och andra mekaniska produkter.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV