Relaterade yrken
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

Utför tekniskt arbete i samband med konstruktion, byggande, underhåll och reparation av byggnader och anläggningar; utför mätnings-, konstruktions- och beräkningsarbete samt upprättar arbets- och detaljritningar; leder och samordnar arbetet på byggarbetsplats; deltar i kontroll och slutgranskning av bygg- och anläggningsprojekt.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV