Relaterade yrken
Elingenjörer och eltekniker

Utför tekniskt arbete i samband med konstruktion, tillverkning, montering, underhåll och reparation av elektrisk utrustning och eldistribution; utför konstruktions-, ritnings- och beräkningsarbete; organiserar, leder och samordnar det praktiska arbetet vid tillverkning av elkrafttekniska produkter; svarar för service, underhåll och reparation; provar och kontrollerar elkrafttekniska produkter och anläggningar.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV