Relaterade yrken
Civilingenjörer m.fl., kemi

Utvecklar metoder och produkter inom kemiteknik, livsmedelsteknik m.m.; svarar för produktion och teknisk utveckling vid tillverkning av petroleumprodukter, kemikalier, kemiska och kemisktekniska produkter (inkl. medicin), syntetiska material eller livsmedel; svarar för kvalitets- och produktkontroller.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV