Relaterade yrken
Kartingenjörer m.fl.

Utför karttekniskt arbete; gör utredningar, beräkningar och sammanställer mätdata; framställer kartor av olika slag; gör perspektiv- och röntgenteckningar av maskiner och andra tekniska produkter.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV