Relaterade yrken
Kontorsassistenter och sekreterare

Utför annat kontorsarbete än inom 4111–4117 Exempel på arbetsuppgifter: Sköter löpande ärenden inom administration. Kontrollerar, kompletterar, registrerar, besvarar förfrågningar m.m. Skriver protokoll, brev, tabeller och andra dokument. Gör uträkningar och avstämningar.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV