Relaterade yrken
Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik

Utvecklar teorier, modeller och metoder inom elektronik och teleteknik; leder projekterings- och konstruktionsarbete som avser elektroniska och teletekniska produkter och anläggningar samt tele- och radiokommunikationssystem; svarar för produktion och teknisk utveckling vid tillverkning av elektroniska och teletekniska produkter; svarar för provning och kontroller av elektroniska och teletekniska produkter och anläggningar.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV