Relaterade yrken
Kemiingenjörer och kemitekniker

Utför tekniskt arbete i samband med konstruktion, tillverkning, underhåll och reparation av kemitekniska anläggningar; organiserar, leder och samordnar det praktiska arbetet vid tillverkning av kemikalier, kemiska och kemisk-tekniska produkter; svarar för service och instruktion om användning; kontrollerar kemiska produkter.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV