Relaterade yrken
Laboratorieingenjörer

Utför experiment, analys- och produktkontrollarbete vid kemiskt och fysikaliskt industri- eller forskningslaboratorium; kontrollerar, testar och analyserar råvaror och produkter; assisterar vid utformning och utförande av experiment.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV