Relaterade yrken
Transportassistenter

Samordnar och övervakar person- och godstrafik vid t.ex. lokaltrafikföretag, åkerier och industriföretag; utarbetar och justerar transportscheman; ansvarar för tågtrafik inom ett geografiskt område, dirigerar tågtrafik enligt säkerhetsbestämmelser och tidtabell; lägger växlar och ställer signaler med hjälp av ställverk; övervakar trafik på flygplatser, registrerar starter och landningar; beräknar ankomsttider och svarar för behandling av gods vid flygterminal; anvisar kajplats åt fartyg och tillhandahåller utrustning.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV