Relaterade yrken
Formgivare

Gör förslag till form, färg och mönster vid framställning av produkter i keramik, glas, textil m.m.; gör idéskisser, ritningar och modeller till olika industriprodukter; svarar för bildidé och grafisk utformning av reklam i olika media.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV