Relaterade yrken
Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl.

Ansvarar för tekniken och leder arbetet vid sändning av TV-program. Installerar och programmerar utrustning för ljus, ljud och scenmaskineri. Svarar för och sköter ljussättning. Bygger, skiftar och river dekor.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV