Relaterade yrken
Journalister, författare, informatörer m.fl.

Gör intervjuer och reportage; skriver artiklar; redigerar texter; läser och bedömer manuskript; utformar reklamtext, informationsmaterial eller tekniska bruksanvisningar; skriver litterära verk; skriver manuskript och planerar program för scen, film, radio och TV.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV