Relaterade yrken
Kontorsassistenter och sekreterare

Registrerar, sammanställer och bearbetar data om företags eller organisations ekonomiska transaktioner. Utför löneberedningsrutiner och löpande lönearbete. Kontrollerar affärshändelser inom värdepappers- och valutahandeln. Bevakar och bereder marknads-, försäljnings-, inköps- och orderärenden. Gör beställningar samt kontrollerar varor och fakturor. Hanterar elevregister och patientjournaler. Utför annat kontorsarbete som att skriva protokoll, brev, tabeller och andra dokument.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV