Relaterade yrken
Koreografer och dansare

Skapar och utformar konstnärlig dans; annoterar dans; tränar in dansuppsättningar; uppträder i dansuppsättningar.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV