Relaterade yrken
Biblioteks- och arkivassistenter m.fl.

Förtecknar, sorterar och tar fram arkivhandlingar. Biträder vid katalogisering och registrering av böcker och annat publicerat material. Ordnar och lånar ut böcker, tidskrifter m.m. Biträder vid informationssökning.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV