Relaterade yrken
Dataregistrerare

Registrerar vid dataterminal eller PC uppgifter som ska bearbetas i dator t.ex. fakturor, order och lönelistor.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV