Relaterade yrken
Administratörer i offentlig förvaltning

Utreder och handlägger ärenden inom statlig, kommunal eller landstingskommunal förvaltning; planerar och utvärderar olika verksamheter; utarbetar rapporter, utredningar m.m.; utformar direktiv och förordningar; ger råd och utövar tillsyn.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV