Relaterade yrken
Socialsekreterare och kuratorer

Utreder individers, familjers och gruppers sociala och ekonomiska problem eller samlevnadsproblem; klarlägger hjälpbehov och möjliga samhälleliga insatser; ger råd och stöd samt utövar tillsyn; undersöker olika vägar för att förbättra hjälpsökandes livssituation; gör utredningar om vårdnadsrätt och umgängesrätt.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV