Relaterade yrken
Administratörer i intresseorganisationer

Utreder och handlägger ärenden i intresseorganisationer; planerar och utvärderar verksamheten; utarbetar riktlinjer, handlingsprogram, rapporter och information om organisationen och dess ståndpunkt i olika frågor; ger råd beträffande tolkning av lagar och avtal; företräder organisationen eller medlemmarna i kontakter med politiker, myndigheter, regering samt andra intresseorganisationer.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV