Relaterade yrken
Fritidsledare m.fl.

Planerar, organiserar och leder fritidsverksamhet för barn, ungdomar och äldre på fritidsgård, i föreningar, organisationer, församlingar och företag; planerar, organiserar och leder motionsverksamhet och andra friskvårdsinsatser; utbildar, informerar och ger råd.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV