Relaterade yrken
Behandlingsassistenter m.fl.

Planerar, organiserar och samordnar omsorgsinsatser för barn, äldre och handikappade, t.ex. hemtjänst, matservice m.m.; ansvarar för vård, behandling och rehabilitering; organiserar olika insatser till stöd för flyktingar; organiserar rehabiliteringsinsatser inom missbruksvård och kriminalvård.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV