Relaterade yrken
Väktare och ordningsvakter

Utför bevakningsuppdrag och övervakar ordningen på t.ex. restauranger, idrottsanläggningar och festplatser; transporterar pengar och andra värdeföremål samt fyller på bankomater; svarar för säkerhetskontroller vid flygplatser; övervakar att parkeringsbestämmelser och andra trafikföreskrifter följs.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV