Relaterade yrken
Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.

Vårdar, ger stöd och råd samt medverkar i rehabilitering av patienter inom psykiatrisk vård och missbruksvård. Ger stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Utför annat biträdande arbete inom vård och omsorg.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV