Relaterade yrken
Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl.

Gör bokomslag, bokillustrationer m.m.; gör skisser och teckningar till kläder, affischer, annonser samt broschyrer för reklamändamål; iordningställer scendekorer, skyltfönster m.m.; utformar hemsidor för Internet.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV