Relaterade yrken
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

Bedriver växtodling kombinerat med avel och uppfödning av lantbrukets husdjur eller sällskapsdjur.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV