Relaterade yrken
Lokförare och bangårdspersonal

Framför lok, motorvagnar, pendeltåg, tunnelbana. Växlar och iordningställer tåg på bangårdar.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV