Relaterade yrken
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.

Biträder läkare och sjuksköterskor vid undersökning, behandling och operation av patienter; deltar i den dagliga omvårdnaden av patienter; bäddar, tar prover, lägger om sår, tränar, serverar mat, städar och hjälper till med personlig hygien.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV