Relaterade yrken
Skötare och vårdare

Vårdar, aktiverar och medverkar i rehabilitering av utvecklingsstörda samt patienter inom psykiatrisk vård; medverkar i behandling och rehabilitering av barn och ungdomar med psykosociala problem; hjälper vårdtagare att klara vardagliga sysslor i boende, arbete och fritid.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV