Relaterade yrken
Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation

Planerar, leder och samordnar verksamheten i mindre företag inom handel m.m., hotell och restaurang, transport, magasinering och kommunikation; ansvarar för personal-, teknik- och resultatutveckling; över­vakar resursutnyttjande; beslutar om arbetsorganisation och anställningar; förhandlar med leverantörer, kunder och andra företag; planlägger och leder den dagliga verksamheten.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV