Relaterade yrken
Politiker

Fattar beslut, leder och påverkar verksamhet i demokratiskt valda organ på nationell, regional eller lokal nivå. Utformar, stadfäster, ändrar och upphäver lagar, förordningar och andra författningar.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV