Relaterade yrken
Chefstjänstemän i intresseorganisationer

Planerar, leder och samordnar verksamhet i intresseorganisationer. Svarar för förhandlingar, intressebevakning och information. Represen­terar organisationen och dess medlemmar i utredningar, uppvaktningar, remisser och dylikt.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV