Relaterade yrken
Chefer för mindre enheter inom utbildning

Planerar, leder och samordnar verksamheten i mindre utbildningsföretag, trafikskolor m.m.; ansvarar för personal-, teknik- och resultatutveckling; övervakar resursutnyttjande; beslutar om arbetsorganisation och anställningar; planlägger och leder den dagliga verksamheten.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV