Relaterade yrken
Personal- och HR-chefer nivå 1

Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna personaladministrativa verksamheten i ett företag eller organisation i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV