Relaterade yrken
Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

Röjer, gräver, planterar, rensar, gallrar, stackar m.m., med hjälp av handredskap och handverktyg, inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel; plockar grönsaker, frukt och bär; rengör stallar och ladugårdar; biträder vid vattenbruk och fiske.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV