Relaterade yrken
Lärare i estetiska och praktiska ämnen

Undervisar på grundskole- och gymnasienivå, huvudsakligen i estetiska eller praktiska ämnen; utformar kursplan i enlighet med fastställd läroplan; förbereder och leder praktiska övningar; utarbetar och rättar prov; sätter betyg.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV